โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม