โรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกลำดับต่อไป