โรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลักษณะการจ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลักษณะการจ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดต้นโชค อำเภอเมืองลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)