เลขา กพฐ.เยี่ยมโรงเรียน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 และคณะ  เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ก่อนที่จะเดินทางไปเปิดอาคารเรียนใหม่  ที่โรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  ต่อไป  ในการนี้  นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการทำงานของโรงเรียนอีกด้วย   เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2561