VDO Conference จัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา  08.30  น.  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมด้วยระบบ VDO Conference เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องปะชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

ดูภาพทั้งหมด